Gwiazdeczki

Grupa 4-5 latki GWIAZDKI
I temat: NADCHODZI WIOSNA-realizacja 23-27.03.2020r.
Dziecko:
• Dokonuje analizy i syntezy wyrazów (wyróżnia głoski i sylaby w prostych wyrazach).(5-l)
• Rozpoznaje wielką literę S .(5-l)
• Posługuje się nazwami dni tygodnia i pór roku.(5-l)
• Wymienia oznaki wiosny w przyrodzie.
• Rozumie znaczenie wody w przyrodzie.(5-l)
• Orientuje się w przestrzeni i na kartce papieru.(5-l)
• Przelicza i dodaje elementy.
• Ubiera się stosownie do pogody.
• Rozumie konieczność przebywania na świeżym powietrzu.
• Nazywa aktualną porę roku i opowiada o jej cechach charakterystycznych.
• Przelicza, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności.
• Rozumie zjawisko następstwa pór roku.
Zadania do wykonania:
KA-KARTA PLASTYCZNA;
KP-KARTA PRACY–książka „Nowa Trampolina”
• wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej ptaki z gnieździe (KA, k. 19) (5-latki)
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 38) – ozdabianie sylwety Pani Wiosny;(5-latki)
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 2, s. 39) – zaznaczanie elementów kojarzących się z wiosną, rysowanie dodatkowych oznak;(5-latki)
• wykonanie ćwiczeń w KP3 (ćw. 1, s. 40 i ćw. 2, s. 41) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, rysowanie litery palcem; kolorowanie rysunków, których nazwy zaczynają się od wskazanych głosek; ( 5-latki)
• wykonanie pajęczynek (KA, k. 28–30) – doskonalenie liczenia; (5-latki)
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 2, s. 43) – porównywanie liczebności zbiorów, dopełnianie; (4-latki)
• ilustracji z KP2, k. 53; -wyjaśnienie pojęcia zwiastuny wiosny; (4-latki)
• wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 54 -Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, zapoznanie z tradycjami ludowymi, ćwiczenie orientacji przestrzennej.(4-latki);
• wykonanie pracy z KA, k. 21 Wyklejanie ilustracji przedstawiającej Panią Wiosnę; (4-latki)

II temat : WIOSENNE SPRZĄTANIE – realizacja 30.03-03.04.2020r.
Dziecko:
• Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne;
• Porównuje wielkość przedmiotów;
• Mierzy długość za pomocą kroków;
• Zna cykliczne następstwo pór roku;
• Wie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć;
• Wie, jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie;
• Rozpoznaje symbole zjawisk atmosferycznych;
• Rozpoznaje i nazywa niektóre sprzęty gospodarstwa domowego;
• Wie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa;
• Rozpoznaje literę Ł. (5-latki);
• Zna kształt cyfry 7. (5-latki);
Zadania do wykonania:
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 45) – rozwijanie sprawności grafomotorycznych; (5-latki)
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 46) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, rysowanie palcem; (5-latki)
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 2, s. 47) – rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów; (5-latki)
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 1, s. 48) – rozwijanie logicznego myślenia poprzez odczytywanie symboli; (5-latki)
• wykonanie ćwiczenia w KP3 (ćw. 2, s. 49) – dopasowywanie sprzętu do czynności; (5-latki)
• wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 55 -ćwiczenie spostrzegawczości – porównywanie kształtów, szukanie ukrytych przedmiotów; (4-l)
• wykonanie ćwiczenia – KP2, k. 56-ćwiczenie spostrzegawczości, przeliczanie elementów, porównywanie liczebności; (4-latki)

III temat: JAJKA MALOWANE -realizacja 06.04-10.04.2020r.
Dziecko:
• Zna niektóre tradycje związane z Wielkanocą;
• Dzieli proste wyrazy na sylaby;
• Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne.
• Porusza się w przestrzeni zgodnie z instrukcją: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu.(4-l)
• Rozpoznaje wielką literę J; (5-latki)
• Wysłuchuje głoski w prostych wyrazach. Dzieli wyrazy na sylaby; (5-latki)
• Czyta globalnie proste wyrazy; (5-latki)
Zadania do wykonania:
• KP3 (ćw. 1, s. 50) – kolorowanie lub wyklejanie szablonu litery, rysowanie litery palcem (5-l)
• KP3 (ćw. 2, s. 51) ) – doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów (5-l)
• (KA, k. 20)- wykonanie kartki wielkanocnej (5-l);
• KP3 (ćw. 1, s. 52–53) – rozwijanie sprawności grafomotorycznej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej, przeliczanie jajek w koszykach (5-l)
• kolorowa pisanka – układanie puzzli, ozdabianie pracy – KA, k. 22 Układanie puzzli, kolorowanie obrazka, ozdabianie pracy; (4-latki)
• wykonanie ćwiczenia – KP3, k. 57 rysowanie po śladzie, ozdabianie pisanki według własnego pomysłu; (4-latki)
• wykonanie ćwiczenia – KP3, k. 58 wyszukiwanie na obrazku pisanek, przeliczanie do 6, porównywanie liczebności zbiorów. (4-latki)


Przedszkolowo.pl logo