Kadra pedagogiczna

Kadra dydaktyczno – wychowawcza placówkiW skład kadry pedagogicznej placówki wchodzą: nauczyciele , logopeda , pedagog, psycholog. Nauczyciele przedszkola to zespół kompetentnych, wykwalifikowanych i kreatywnych pedagogów, posiadających wymagane wykształcenie wyższe uprawniające do pracy z dziećmi w przedszkolu. Kadra pedagogiczna systematycznie podnosi swoje kompetencje i kwalifikacje uczestnicząc w : warsztatach, szkoleniach, seminariach, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych.
Nauczyciele posiadają wyższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel kontraktowy, mianowany, dyplomowany). Zadaniem nauczycielek przedszkola jest poznanie każdego dziecka, pobudzania jego zainteresowań oraz możliwości intelektualnych.


Przedszkolowo.pl logo