Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2020/2021 w pracy z dziećmi realizujemy Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego. Pracujemy w oparciu o programy:
- Program wychowania przedszkolnego „Trampolina”. Autorstwa: Elżbieta Kordos, wydawnictwo PWN ;
- Program do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oparty na teorii Lwa Wygotskiego pt.: „Klucz do uczenia się”. Autorstwa Galina Doyla i Nikolai Veraksa.
- „Odimienna nauka pisania”. Autorstwa: I. Majchrzak
- „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się”. Autorstwa: E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska
- Program nauczania religii "Kocham dobrego Boga" nr programu AZ-0-001/10.
- Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych . Autorstwa: M. Boguckiej i D. Łoś pt.: „Swing Song”
-
Ponadto w roku szkolnym 2020/2021 realizujemy Roczny Plan Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej Przedszkola Nr 6w Głoskowie , który dotyczy dwóch wiodących tematów:
- "Zdrowy tryb życia - podstawą wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”";
- "Mały matematyk – Przedszkolne wyzwania Bazgrołków. Matematyczne zmagania Bazgrołków".
Nauczycielki włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania wg J.Majchrzak, odwołują się do propozycji gier i zabaw Pedagogiki Zabawy „Klanza”, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody C. Orffa, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i programu "Klucz do uczenia się", oraz Metody Krakowskiej
Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną opieramy również na programach własnych nauczycielek, oraz projektach edukacyjnych.
Przedszkolowo.pl logo