Oferta edukacyjna

W pracy z dziećmi realizujemy Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego, w oparciu o Program edukacji przedszkolnej "Kocham przedszkole" autorstwa Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek, wydany przez WSiP.
Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 realizujemy Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej Przedszkola nr 6, który dotyczy dwóch wiodących tematów:


  • 4 pory roku w przyrodzie - edukacja przyrodnicza w przedszkolu
  • Z matematyką za pan brat


Nauczycielki włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania wg J.Majchrzak, odwołują się do propozycji gier i zabaw Pedagogiki Zabawy „Klanza”, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody C. Orffa, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i programu "Klucz do uczenia się".
Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną opieramy również na programach własnych nauczycielek, oraz projektach edukacyjnych.
[/list]

Przedszkolowo.pl logo