Oferta edukacyjna

W pracy z dziećmi realizujemy Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego, w oparciu o Programy:
1) edukacji przedszkolnej :
- "Elementarz sześciolatka" autorstwa Stenia Doroszuk,Joanna Gawryszewska,Joanna Hermanowska,Katarzyna Kamińska - Dolata wydany przez wydawnictwo Nowa Era;
- "Od zabawy do nauki" autorstwa Dorota Kucharska, Anna Pawłowska - Niedbała,
Dorota Sikora - Niedbała, Irena Zbroszczyk wydany przez wydawnictwo Nowa Era;
2) nauczania religii "Kocham dobrego Boga" nr programu AZ-0-001/10.
Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 realizujemy Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej Przedszkola nr 6, który dotyczy dwóch wiodących tematów:
- "Jestem bezpieczny, bezpieczeństwo w sieci";
- "Kocham Polskę od przedszkola - edukacja patriotyczna w przedszkolu".
Nauczycielki włączają do zajęć edukacyjnych elementy nauki globalnego czytania wg J.Majchrzak, odwołują się do propozycji gier i zabaw Pedagogiki Zabawy „Klanza”, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metody C. Orffa, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i programu "Klucz do uczenia się".
Naszą pracę wychowawczo-dydaktyczną opieramy również na programach własnych nauczycielek, oraz projektach edukacyjnych.
Przedszkolowo.pl logo