Opłaty

Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach 8:00 – 13:00
Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym poza w/w czas
w wysokości 1zł. tj. w godzinach 6.30 – 8:00 i 13:00 – 17:30

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł.(w przypadku nieobecności dziecka stawka jest odliczana za każdy dzień)

Informacje o kwotach do zapłaty do odebrania u intendenta, na początku każdego miesiąca.
OPŁATA ZA ŻYWIENIE REGULOWANA JEST Z GÓRY OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU REGULOWANA JEST Z DOŁU /z wyłączeniem godzin 8 – 13/

WPŁAT ZA WYŻYWIENIE I DODATKOWE GODZINY DOKONUJEMY JEDYNIE PRZELEWEM
Płatności dokonujemy na konto C.U.W do 10 dnia miesiąca.
Dane do przelewów:
C.U.W. Piaseczno, ul. Kusocińskiego 4, Piaseczno
numer konta: 08 1240 6351 1111 0010 8769 1262

W tytule przelewu prosimy o wpisanie:
- w przypadku płatności za żywienie: imię i nazwisko dziecka żywienie
- w przypadku płatności za godziny powyżej podstawy programowej: imię i nazwisko dziecka godziny


Prosimy nie łączyć płatności za żywienie i godziny w jeden przelew.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu (osobiście lub telefonicznie)
Prosimy o dokładne wypisywanie przelewów

Prosimy o wpłaty w WYZNACZONYM TERMINIE

Przedszkolowo.pl logo