Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Czytam książki

Przedszkole nr 6 w Głoskowie wspólnie z Biblioteką Publiczną w Głoskowie zapraszają wszystkie przedszkolaki do udziału w akcji „Czytam książki”.
Regulamin akcji:
1. Akcja „Czytam książki” jest organizowana przez Przedszkole nr 6 w Głoskowie wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno – Filia w Głoskowie.
2. Osoby odpowiedzialne za akcję: nauczycielki Przedszkola nr 6 w Głoskowie – Urszula Chaber, Magdalena Kisiel; pracownik Biblioteki Publicznej w Głoskowie – Wioletta Kamińska.
3. W akcji mogą wziąć udział dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 6 w Głoskowie w roku szkolnym 2017/2018.
4. Akcja trwa od 9 października 2017 r. do 1 czerwca 2018 r.
5. Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
6. Uczestnicy akcji muszą posiadać kartę uczestnika „Czytam książki”. Karty są dostępne u wychowawców grup. Kartę należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą grupy przedszkolnej.
7. Podczas każdej wizyty w Bibliotece Publicznej w Głoskowie połączonej z wypożyczeniem książek uczestnik akcji przedstawia kartę „Czytaj książki”. Pracownik biblioteki umieszcza pieczątkę na karcie. Podczas jednej wizyty można otrzymać tylko jedną pieczątkę.
8. W przypadku zapełnienia karty uczestnika możliwe jest otrzymanie kolejnej karty. Wszystkie karty należy trwale połączyć i po zakończeniu akcji przekazać razem.
9. Pieczątki można zbierać w dniach 9 października 2017 r. – 18 maja 2018 r.
10. W dniach 21-25 maja 2018 r. uczestnicy akcji przekazują uzupełnione karty uczestnika do wychowawców grup.
11. 1 czerwca 2018 r. odbędzie się ogłoszenie wyników akcji.
12. Zwycięzcami akcji zostaną 3 osoby, które zdobędą największą liczbę pieczątek. Przewiduje się również wyróżnienia.
13. Na zwycięzców oraz uczestników akcji czekają nagrody.
Komunikat 2017-10-09, 20:44 | autor: Urszula Chaber
Przedszkolowo.pl logo