Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Poszukiwany nauczyciel j. angielskiego lub innego j. obcego nowożytnego

Nauczyciel j. angielskiego / j. obcego nowożytnego


Wymiar zatrudnienia: Wakat

Opis oferty pracy:
Praca- 0,14 etatu- 3,5 godz. tygodniowo

Wymagane wykształcenie:

• absolwenci studiów na kierunku filologia angielska lub inne, posiadający przygotowanie pedagogiczne,

• absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych,

• osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymują się świadectwem znajomości języka angielskiego lub innego j. nowożytnego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne,

• osoby, które mają kwalifikacje do pracy w przedszkolach, a ponadto legitymują się świadectwem znajomości języka angielskiego lub innego j. nowożytnego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz ukończyły studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego lub innego j. nowożytnego


•Praca z dziećmi w wieku od 3-5 lat. Zajęcia 2 x w tygodniu odpowiednio do wieku dzieci

15 min / 30 min.OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE CV NA ADRES:przedszkole-gloskow@wp.pl
Komunikat 2018-01-16, 13:00 | autor: Dominika Cibicka
Przedszkolowo.pl logo