Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja uzupełniająca.

W dniu 3 sierpnia 2020 roku rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w formie papierowej i zakończy się w dniu 11 sierpnia 2020 r. Ze względu na trwający okres urlopowy,oraz sytuację epidemiologiczną prosimy o wcześniejsze umówienie wizyt w przedszkolu telefonicznie.

Przedszkole Nr 6 w Głoskowie ul. Parkowa 8 posiada wolne miejsca dla 3 latków i 4 latków.

Rodzice/prawni opiekunowie składają wnioski w wersji papierowej do każdego przedszkola wskazanego we wniosku. Z tym że,dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe oraz kryteriów dodatkowych określonych w Uchwale Nr862/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 8 lutego 2017 r. składane są wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru, które potwierdza spełnianie kryteriów na pozostałych wnioskach.


Wnioski, zasady i kryteria rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów są dostępne na stronie https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/ oraz w załączonych plikach.


Serdecznie zapraszamy.


Komunikat 2020-07-31, 08:34 | autor: Dominika Cibicka
Przedszkolowo.pl logo