Regulamin Przedszkola Nr 6


 1. Przedszkole pracuje w godz. 7.00– 17.00.
 2. Dzieci przyprowadzać należy do godz. 8.30(dzieci nie przyprowadzone do godz. 8.30 są uznane jako nieobecne),
 3. Przedszkole realizuje podstawę programową w godz. 8.00– 13.00.
 4. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców i osoby dorosłe upoważnione przez rodziców na piśmie.
 5. Osoby odbierające dzieci z przedszkola nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, oraz innych substancji odurzających.
 6. W sytuacji, gdy rodzice nie wywiązują się z w/w obowiązków i zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka np. dziecko pozostaje w placówce po godz. 17.00, przedszkole powiadamia odpowiednie instytucje.
 7. Rodzice zobowiązani są do stałego uaktualniania danych dotyczących adresów i telefonów (praca, dom).
 8. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania odpłatności za Przedszkole.
 9. Terminy zbierania opłat podawane są do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
 10. Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
 11. W przedszkolu nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków (paraleków, witamin, syropów itp.).
 12. Posiłki wydawane są w godzinach: śniadanie: 9.10 – 9.40, obiad: 12.00 – 12.30, podwieczorek: 13.55 – 14.15
 13. Nie ma możliwości wydawania posiłków poza wymienionymi godzinami.

Przedszkolowo.pl logo