Słoneczka

GRUPA „SŁONECZKA” – 3 LATKI

1. „Wiosenne porządki”: 23.03.2020r. - 27.03.2020r.
Dziecko potrafi:
• wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła
• ubrać się odpowiednio do pogody
• stosować pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko – nisko i ich używa.


2. „Dzień i noc”: 30.03.2020r. – 3.04.2020r.
Dziecko potrafi:
• zna stałe następstwo dnia i nocy
• złożyć obrazek z kilku pociętych elementów przedstawiający pojedynczy przedmiot
• dobrać 2 jednakowe obrazki podczas gry w loteryjki obrazkowe
• wskazać gestem kolejne przedmioty lub dotknąć ich palcem i wypowiedzieć właściwe liczebniki.

3. „Wesołe pisanki”: 6.04.2020r. - 10.04.2020r.
Dziecko potrafi:
• zna niektóre zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi – malowanie pisanek
• ułożyć przedmioty w szeregu, np. od najmniejszego do największego
• porównać wielkości: długi – krótki
• oszacować ciężar przedmiotów, stosując określenia: ciężki – lekki.

Przedszkolowo.pl logo