Smerfy

GRUPA „SMERFY” – 5 LATKI

TEAMT TYGODNIA
UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

Wiosenne sprzątanie
(23 – 27.03)
Dziecko potrafi:
- wyjaśnić, dlaczego woda jest ważna dla życia ludzi, zwierząt i roślin oraz w jaki sposób można ją oszczędzać;
- rysować konewkę po śladzie (KP3 - ćw. 1, s. 45);
- ułożyć kształtu litery Ł z guzików lub fasolek;
- ozdobić według własnego pomysłu szablonu litery Ł (KP3 - ćw. 1, s. 46)
- podać słowa rozpoczynające na Ł; oraz wyrazy zawierające Ł
(w środku i na końcu wyrazu);
- wymienić przedmioty, które są niezbędne podczas sprzątania (odkurzacz, ściereczka, miotła, środki czystości);
- odczytać informacje zapisane w formie prostego rysunku (KP3 ćw.1, s. 48);
- dokonać analizy i syntezy słuchowej wyrazów (KP3 - ćw.2 s.47);
- wskazać przedmioty o kształcie podstawowych figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt);
- ułożyć z materiału naturalnego (patyczki, kamyki itp.) figur geometrycznych;
- opowiedzieć do czego potrzebna jest pralka;
- wykonać pracę plastyczną „Pralka” z pudełka według własnego pomysłu;
- przeliczyć rozwieszanych na sznurku ubranek dla lalek lub innych ubrań;
- dopasować sprzęt do czynności (KP3 - ćw. 2, s. 49).

Dzień i noc
(30.03 – 03.04)
Dziecko potrafi:
- dokonać analizy i syntezy głoskowej wyrazów (KP3 - ćw.2, s. 55);
- podać przykłady wyrazów rozpoczynających się głoską N;
- ozdobić według własnego pomysłu szablonu litery N (KP3 ćw. 1, s. 54);
- określić, kiedy wykonuje się pewne czynności w danej porze dnia (rano, południe, popołudnie czy wieczorem, nocą);
- dokończyć zdanie „Kiedy jest ciemno...”;
- odtworzyć kształt poznanych liter (rysować palcem po wysypanej mące);
- wspólnie z dorosłym klasyfikować zwierzęta pod względem ich aktywności
w ciągu doby, które są aktywne w dzień (śpią w nocy, np.: kura, krowa, wiewiórka),
a które prowadzą nocny tryb życia (w dzień śpią, np.: sowa, ćma, nietoperz, dzik);
- wykonać według instrukcji obrazek przedstawiony w różnych porach doby
(KP3 - ćw. 1, s. 56);
- odnaleźć i wskazać „Co jest za szybą?”, czego nazwa rozpoczyna się od podanej głoski/litery;
- wykonać pracę plastyczną „Zegar pór roku”, wymienić zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla pór roku;
- podjąć próby czytania globalnego wyrazów - nazw pór roku (podpisów
w/w pracy plastycznej);
- rozpoznać kierunki w przestrzeni chodząc według poleceń „Układamy gwiazdozbiory - ile kroków ma postawić?”(w stronę prawą i lewą, do przodu i do tyłu).

Jajka malowane
(06.04 – 10.04)
Dziecko potrafi:
- przeliczyć litery w wyrazie „jajko”; wskazać litery J; rozpoznać i nazwać kolejne litery oraz podzielić wyraz „jajko” na głoski i na sylaby;
- kreślić litery J palcem na plecach dorosłego, na dywanie i w powietrzu;
- wymienić postacie i rzeczy, których nazwy rozpoczynają się literą J;
- ozdobić szablon litery J (KP3 - ćw. 1, s. 50);
- rozpoznać i nazwać symbole Świąt Wielkanocnych (jajko, pisanki, kraszanki, wielkanocny: koszyczek, zajączek, baranek);
- dokonać analizy i syntezy słuchowej wybranych wyrazów, kolorować rysunki, (KP3 - ćw. 2, s. 51);
- podjąć próby czytania globalnego prostych wyrazów układanych z poznanych liter (Ł, N, J);
- rysować po śladzie, przeliczyć i porównać liczebność zbiorów (KP3 - ćw.1, s.52–53);
- pilnować i sprawdzać na zegarze czasu gotowania jajka na twardo; dokonywać obserwacji barwienia jajek;
- rozpoznać i nazwać kraszanki i pisanki;
- ozdobić jajka dowolną techniką według własnego pomysłu; przeliczyć wykonane pisanki, klasyfikować pisanki, kraszanki według kolorów i wzorów.

Zapraszamy do skorzystania z propozycji:
www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne
https://eszkola.tvp.pl/?channel_id=47093944
https://vod.tvp.pl/website/mis-fantazy,8236356Przedszkolowo.pl logo