Zerówka


Tematyka przewidziana do realizacji w grupie „O”
Dziecko:
 doskonali umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 wyszukuje głoskę ł w słowach;
 rozwija pamięć słuchową;
 poznaje literę Ł, ł;
 zaznacza miejsce litery Ł, ł w wyrazach;
 pisze literę Ł, ł po śladzie i samodzielnie;
 rozwija umiejętność czytania wyrazów z poznanych liter;
 rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat;
 poszerza słownik czynny o nazwy związane z gospodarstwem;
 utrwala informacje o pracy na roli;
 poszerza słownik czynny o nazwy związane ze świętami wielkanocnymi;
 rozwija kompetencje językowe przez analizę i syntezę głosek oraz sylab w słowach;
 identyfikuje poznane wcześniej litery;
 doskonali umiejętność przeliczania;
 ćwiczy umiejętność dodawania w zakresie 10;
 poszerza wiedzę przyrodniczą;
 doskonali umiejętności matematyczne;
 rozwija umiejętności klasyfikacji;
 ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową;
 doskonali sprawność małej motoryki;
Tydzień: 23.03.2020r – 27.03.2020r
Temat kompleksowy: „Zwierzęta na wiejskim podwórku”

Zeszyt ćwiczeń nr 3
Ćwiczenia do wykonania: 35a,b
36a,b
37a,b
38a,b
39a,b
48a,b
Księga zabaw z literami: str 58, 59 / KSIĄŻKA DO ODBIORU W PRZEDSZKOLU/

Tydzień: 30.03.2020r – 03.04.2020r
Temat kompleksowy: „ Praca rolnika”

Zeszyt ćwiczeń nr 3
Ćwiczenia do wykonania: 44a,b
45a,b
46a,b
47a,b
Księga zabaw z literami: str 62, 63

Tydzień: 06.04.2020r – 10.04.2020r
Temat kompleksowy: „ Wielkanoc”
Zeszyt ćwiczeń nr 3
Ćwiczenia do wykonania: 40a,b
41b
42a,b
43a,b
Księga zabaw z literami: str 60,61


Przedszkolowo.pl logo